VR/VE 01-03-2019 – 16:00-23:00 – NL/FR – gratis toegang/entrée gratuit -

à partir de 20:30 > Ladies Only
De Koer, Dapperheidsplein 21, Anderlecht

KICK-OFF

NL – De kick-off van het festival is een moment waarop we vrouwen van alle generaties en origines samenbrengen. Tussen 16u en 17u30 kan je kiezen uit verschillende workshops: artistieke hennakunst, basistechnieken weerbaarheid olv Garance (enkel vrouwen) en een wijkwandeling rond ‘Vrouwen in de openbare ruimte’. Samen schuiven we om 18u aan tafel voor een lekkere maaltijd gemaakt door Collectactif. Om 19u speecht Naima Lafrarchi (onderwijsdeskundige en juriste), brengt Yousra Dahry haar Poetry en verrast Sarah Avci met Terugspeeltheater.  
We sluiten de avond af met DJ’s van Bledarte, een collectief van negen artistieke vrouwen. (vanaf 20u30 Ladies Only)

Workshops - Food - Speech - Poetry - Theatre - Party

FR – Le lancement du festival est un moment où nous réunissons des femmes de toutes générations et de toutes origines. Entre 16h et 18h, vous avez le choix entre plusieurs ateliers: art au henné artistique, techniques de résistance de base sous Garance (seulement pour les femmes) et une promenade dans le quartier autour 'Les femmes dans l'espace public'. Ensemble, nous maneaons à 18h un délicieux repas préparé par Collectactif. Nous clôturons la soirée avec les DJs de Bledarte, un collectif de neuf femmes artistiques. (à partir de 20h30 Ladies Only)

Reservaties/réservations workshops : gertjan.deboeck@vgc.be
org. Femma Quartier Anderlecht + GC De Rinck + Samen Voor Morgen vzw + Shahin mohammad-lagneau


DO/JEU 14-03-2019 – 9:00-14:30 – NL/FR
GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, Laken

VROUW OF OBJECT?

FEMME OU OBJET?

NL – Iedereen welkom voor een gezond ontbijt in goed gezelschap (9:00). Aan de hand van twee korte documentaires gaan we in gesprek. Wanneer en hoe worden vrouwen tot object gemaakt? We gaan op zoek vanuit eigen ervaringen, staan stil bij wie we zijn en stellen vragen bij de films. De kortfilm ‘Moi, un objet?!’ is een project van de Wijkhuizen van de stad Brussel. Docu ‘XY’ is een film van Justinne Gramme en laat verschillende jonge mannen aan het woord over vrouwen. Vanaf 11:00 zijn er workshops ‘Public Speaking’ met Elya Flaya en ‘Durven nee zeggen’ olv vzw Phalik Mana. Vanaf 13:00 is er lunch met gespreksmenu’s.

Verschillende jonge mannen. Différents jeunes hommes

Verschillende vragen. Différentes questions.

Verschillende visies van de vrouw. Différentes visions de la femme.

En de kracht der gewoonte. Et la force de l’habitude.

FR – Tout le monde est le bienvenu pour un petit déjeuner sain en bonne compagnie (9h00). Nous vous parlerons sur la base de deux courts documentaires. Quand et comment les femmes sont-elles transformées en objets? Nous commençons à regarder à partir de nos propres expériences, réfléchissons sur qui nous sommes et posons des questions sur les films. Le court métrage 'Moi, un objet?!' Est un projet des Maisons de la Ville de Bruxelles. Docu 'XY' est un film de Justinne Gramme et permet à plusieurs jeunes hommes de parler de femmes. À partir de 11h00, des ateliers "Parler en public" avec Elya Flaya et "Ose dire non" de Phalik Mana. À partir de 13h00, déjeuner avec dialogue.

Reservaties/réservations : www.nekkersdal.be
Prijs/prix (inclusief ontbijt en lunch): €5 – €2 (kansentarief/tarif social)
org. Femma Quartier Laken + GC Nekkerdal + GC Nohva + Graphoui La 20ième + Maison de quartier Willems


DO/JEU 21-03-2019 – 09:00-20:00 – NL/FR – gratis toegang/entrée gratuit
Gemeentehuis Schaarbeek, Place Colignon / Maison communale de Schaerbeek + Place Colignon

VROUWEN, BELEID EN MACHT

FEMMES, POLITIQUE ET POUVOIR

NL – Waar beter om te spreken over ‘Vrouwen, beleid en macht’ dan op een plaats waar dagelijks beleid gemaakt wordt? We palmen het gemeentehuis van Schaarbeek en het plein in voor een dag vol pittige ateliers, concert en theater. Vrouwen nemen het woord op het open podium. Je mening is belangrijk vandaag! Er is gratis ontbijt (9:00, zolang de voorraad strekt) en ‘Le Poisson sans bicyclette’ biedt ‘s middags lekkers aan tegen democratische prijzen.

Genderstereotypes / Résilience (10:00) / Zelfverdediging (10:00 & 14:00)

Vrouwen in de sportwereld Demo’s / Les habitants des images (10:30)

Concert Las Lloronas (17:30) / Théâtre Compagnia Atipica Randagia (18:30)

FR – Il n’y pas de meilleur endroit pour parler de « Femmes, politique et pouvoir » que la Commune de Schaerbeek. Retrouvez-nous Place Colignon et dans l’antre de la maison communale pour une journée remplie d’ateliers, de concerts et de théâtre. Scène ouverte pour toutes les femmes ! Votre avis est important aujourd'hui! Un petit déjeuner préparé par Place aux Cheffes vous est offert et Le Poisson sans bicyclette propose un délicieux lunch à petit prix.

Reservaties/réservations : www.dekriekelaar.be of /ou 02 245 75 22
org. BIB Schaarbeek + Femma Quartier Sint Joost + GC De Kriekelaar + GC Everna + GC Ten Noey + Maison des femmes Schaerbeek + Le Poisson sans bicyclette


WOE/MER 27-03-2019 – 10:00-22:00 – NL/FR – gratis toegang/entrée gratuit
Bar Eliza, Elisabethpark, Koekelberg

DE OPENBARE RUIMTE

L’ESPACE PUBLIC

NL – Is de openbare ruimte aangepast aan vrouwen? Hoe voelen vrouwen zich in de openbare ruimte? Wat beïnvloed ons? Via wijkwandelingen (om 10:00 en 14:00) ervaren we het zelf en kijken we kritisch naar de omgeving. Je kan deelnemen aan een workshop zelfverdediging en een workshop zeefdruk (beide om 14:00). De expo ‘Wat droeg je die dag?’ bouwt één van de grote mythes rond verkrachting af namelijk dat de kledij en de manier waarop men gekleed is, aanzet tot verkrachting. De Palestijnse fotografe Hadil Al Ramli trok de straat op, met haar fototoestel en een open blik. Ook de film ‘Femme de la rue’ geeft stof tot nadenken (15:00). Wat is er veranderd sindsdien? We sluiten de dag af met concert en een vlammende DJ set!

Expo - Fotografie - Wijkwandeling - Film - Autodéfense - DJ

FR – L'espace public est-il adapté aux femmes? Que ressentent les femmes dans l'espace public? Qu'est-ce qui nous a affecté? Lors de promenades dans le quartier (à 10 h et à 14 h), nous en faisons l'expérience nous-mêmes et nous examinons de manière critique l'environnement. Vous pouvez participer à un atelier d'autodéfense et à un atelier de sérigraphie (14:00). L'exposition "Qu'as-tu mis ce jour-là?" Est l'un des grands mythes entourant le viol, à savoir que le vêtement et la manière dont il est habillé incitent au viol. La photographe palestinienne Hadil Al Ramli est descendue dans les rues avec son appareil photo et son regard ouvert. Le film 'Femme de la rue' donne également matière à réflexion (15h). Qu'est-ce qui a changé depuis? Nous clôturons la journée avec un concert et un set de DJ!


Info & reservaties: deplatoo@vgc.be

org. GC De Platoo + GC De Zeyp


VRIJ/VEN 29-03-2019 – 19:00-23:00 – NL/FR
GC De Vaartkapoen, Schoolstraat 76 Rue de l'école, 1080 Molenbeek

SLOTFEEST (WOMEN ONLY)

FÊTE DE CLOTÛRE (WOMEN ONLY)

NL – Ook geëngageerde vrouwen hebben ruimte nodig om te kunnen ademen. Na deze maand boordevol intensieve actie, ronden we alles af met een mooie feestelijke avond. Vrouwelijke talenten vinden hier een safe stage om te kunnen optreden, en op het menu staan tal van mooie verrassingen!

SAFE PARTYING, IT'S LADIES NIGHT!

FR – Après un mois intensif d’actions et d’initiatives diverses, soufflons un peu et détendons-nous le temps d’une soirée haute en couleur ! Les talents féminins trouveront une safe stage, et le public de nombreuses surprises au menu. 

Reservaties/réservations (entrée €2,50) : devaartkapoen@vgc.be of/ou 02 413 04 10
org. Arte Nativa + GC De Vaartkapoen + Link Brussel